เด็กไทย อายุ 6-14 ปี ใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้นทุกปี ปัจจุบันเด็กหนึ่งในสองคนใช้อินเตอร์เน็ต หากเทียบกับ 6 ปีที่ผ่านมา มีการใช้เพิ่มมากขึ้นถึงสองเท่า เด็กที่ใช้อินเตอร์เน็ตพวกเค้าใช้มันทำอะไรกันบ้าง ไปดูผลสำรวจกัน จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กไทยในปี 2557 ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้มากที่สุด คิดเป็น 32.1% และรองลงมาเป็นการเล่นเกมส์ ดาวน์โหลดเกมส์ (22.80%) นั้นหมายความว่าเด็กไทยของเราในวันนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเล่นเกมส์มากไปกว่าการเรียนรู้ ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นอินเตอร์เน็ตแต่ละครั้งส่วนมาก จะใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง เท่านั้น และเพียง 1-4…